E-Faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów PGK Sp. z o.o. w Opocznie, polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe. 

E-faktury przesyłane są na adresu e-mail wskazany przez Klienta.

E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci PGK Sp. z o.o. w Opocznie, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone
  w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne
 • zaakceptowali regulamin e-faktury

Klienci dokonują akceptacji składając w PGK Sp. z o.o. w Opocznie poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur”, dostępny na stronie internetowej w zakładce e-faktura oraz w Biurze Obsługi Klienta. Podpisany formularz Klient może:

 • przesłać do PGK Sp. z o.o. w Opocznie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl
 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta PGK Sp. z o.o. w Opocznie, przy ul. Krótkiej 1 w Opocznie
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny PGK Sp. z o.o. w Opocznie

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego

 

Dokumenty do pobrania: