We wtorek, 3 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu: „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice – gmina Opoczno”. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego i Panem Andrzejem Górczyńskim – Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, reprezentowanym przez Panią Beatę Wiktorowicz – Prezesa Zarządu i Pana Jana Wieruszewskiego – Członka Zarządu. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 926 960, 00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3 028 383,13 zł. Długość sieci kanalizacyjnej, która zostanie wykonana w wyniki realizacji zadania wyniesie 4 158 m. Powstaną również 244 przyłącza. Długość budowanego wodociągu jest równa 544 m.

Dofinansowanie na budowę infrastruktury wodno-ściekowej

           We wtorek, 3 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu: „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice – gmina Opoczno”. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego i Panem Andrzejem Górczyńskim – Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, reprezentowanym przez Panią Beatę Wiktorowicz – Prezesa Zarządu i Pana Jana Wieruszewskiego – Członka Zarządu. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 926 960, 00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3 028 383,13 zł. Długość sieci kanalizacyjnej, która zostanie wykonana w wyniki realizacji zadania wyniesie 4 158 m. Powstaną również 244 przyłącza. Długość budowanego wodociągu jest równa 544 m.