CENY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zgodnie z decyzją WA.RZT.70.140.2021/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od dnia 24 lipca 2021r. przez trzy lata na terenie Gminy Opoczno obowiązują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków

Woda
Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1.

Grupa W1

Gospodarstwa domowe – 3M

cena wody (zł/m3) 3,42 3,42 3,42
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
9,15 9,15 9,15
2.

Grupa W2

Gospodarstwa domowe – 1M

cena wody (zł/m3) 3,42 3,42 3,42
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 1 miesiąc)
7,69 7,69 7,69
3.

Grupa W3

Gospodarstwa domowe – 3MW

cena wody (zł/m3) 3,42 3,42 3,42
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
14,02 14,02 14,02
4.

Grupa W4

Przemysł  – PP1M

cena wody (zł/m3) 3,56 3,56 3,56
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 1 miesiąc)
7,69 7,69 7,69
5.

Grupa W5

Gospodarstwa domowe – 3MR

cena wody (zł/m3) 3,42 3,42 3,42
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
3,95 3,95 3,95
6.

Grupa W6

Gospodarstwa domowe – 3ML

cena wody (zł/m3) 3,42 3,42 3,42
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
6,96 6,96 6,96
7.

Grupa W7

P-poż 1M

cena wody (zł/m3) 3,42 3,42 3,42
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 1 miesiąc)
7,69 7,69 7,69
 • Stawka podatku VAT 8%
ŚCIEKI
Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1.

Grupa S1

Gospodarstwa domowe – 3M

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,40 6,40 6,40
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)

10,11

10,11 10,11
2.

Grupa S2

Gospodarstwa domowe – 1M

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,40 6,40 6,40
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 1 miesiąc)
8,01 8,01 8,01
3.

Grupa S3

Gospodarstwa domowe – 3MW

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,40 6,40 6,40
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
14,99 14,99 14,99
4.

Grupa S4

Przemysł – PP1M

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,55 6,54 6,53
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 1 miesiąc)
12,88 12,88 12,88
5.

Grupa S5

Gospodarstwa domowe – 3MR

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,40 6,40 6,40
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
4,92 4,92 4,92
6.

Grupa S6

Gospodarstwa domowe – 3ML

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,40 6,40 6,40
stawka opłaty abonamentowej
(zł/odbiorcę/ 3 miesiące)
6,96 6,96 6,96
 • Stawka podatku VAT 8%

Objaśnienie taryf:

Woda

 1. Grupa W1 – „Gospodarstwa domowe-3M” – obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a także właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych (w tym wspólnot mieszkaniowych) – rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 2. Grupa W2 -„Gospodarstwa domowe- 1M” –obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a także właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych (w tym wspólnot mieszkaniowych)- rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego w 1 (jedno) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. Grupa W3 – „Gospodarstwa domowe-3MW” – obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a także właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych (w tym wspólnot mieszkaniowych) oraz pozostałych, korzystający tylko ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 4. Grupa W4 – „Przemysł oraz pozostali P1M” – obejmuje: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy budowlane, transportowe, myjnie, zakłady przetwórstwa mięsnego oraz pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupach W1, W2, W3, W5, W6, W7, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego w 1 (jedno) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. Grupa W5 – „Gospodarstwa domowe R” – obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a także właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych, rozliczane w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt),
 6. Grupa W6 – „Gospodarstwa domowe – L” – obejmuje: gospodarstwa domowe- osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym- rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 7. Grupa W7 – „P-poż” – obejmuje gminę rozliczaną w 1 (jedno) miesięcznym okresie rozliczeniowym za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz gotowość urządzeń hydrantowych na terenie gminy.

Ścieki

 1. Grupa S1 – „Gospodarstwa domowe – 3W” – obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a także właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych (w tym wspólnot mieszkaniowych) – rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 2. Grupa S2 „Gospodarstwa domowe- 1M” –obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych a także właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych (w tym wspólnot mieszkaniowych)- rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego albo zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w 1 (jedno) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. Grupa S3 – „Gospodarstwa domowe 3MS” – obejmuje gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielolokalowych oraz pozostałych, korzystające tylko ze zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji, rozliczani na podstawie wodomierza na własnym ujęciu wody lub na podstawie urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 4. Grupa S4 – „Przemysł oraz pozostali P1M” – obejmuje: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy budowlane, transportowe, myjnie, zakłady przetwórstwa mięsnego oraz pozostałych odbiorców nie wymienionych w grupach S1, S2, S3, S5, S6, rozliczane na podstawie ilości zużytej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych w 1 (jedno) miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. Grupa S5 – Gospodarstwa domowe – R” – obejmuje: gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielolokalowych, rozliczane w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o przeciętne normy – ilości odprowadzanych ścieków (ryczałt),
 6. Grupa S6 -„Gospodarstwa domowe- L” –obejmuje: gospodarstwa domowe- osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym- rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierzy lokalowych lub na podstawie urządzeń pomiarowych w lokalach w budynku wielolokalowym, w 3 (trzy) miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pozostałe dokumenty

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-2026.