News

74 postów

Ewakuacja ZUO

Pożary miejsc, w których składowane są odpady to ostatnio prawdziwa plaga w całym kraju. W związku z powyższym inspektor ds. BHP w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Opocznie Pani Anna Wudzińska w porozumieniu z dowódcą JRG Państwowej Straży Pożarnej Panem Dariuszem Rzepką postanowili przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w Zakładzie […]