Tomasz Zaborowski

87 postów

Targowisko zostaje zamknięte do odwołania

        W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o państwa zdrowie informujemy, że czwartkowe targowisko miejskie przy ul. Szewskiej, Al. Sportowej i ul. Targowej w Opocznie  ZOSTAJE ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 44 754 45 02.

ZUK – zamknięty dla interesantów

W zawiązku z zagrożeniem epidemiologicznym od poniedziałku 16 marca 2020 Biuro ZUK będzie ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo w godz. 7.00-15.00 44 754 46 05 lub 44 755 26 84, E-mail: jmadej@pgk.opoczno.pl, Zakład pogrzebowy całodobowo: 726 555 241,  

PGK – obsługa tylko drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo, W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Spółki informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 roku czasowo zamykamy działanie kasy Spółki, zawieszając bezpośrednią obsługę Klientów. Informujemy, iż wszystkie sprawy będą nadal na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo, do dyspozycji […]

Wszystkie sprawy załatwiamy elektronicznie

               W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-19 (koronowirusem) wywołującym chorobę COVID-19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie uprzejmie prosi o załatwianie spraw dotyczących administracji targowisk, cmentarzy, usług pogrzebowych oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie […]

Zmiana sposobu załatwiania spraw w ZWK

       W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-19 (koronowirusem) wywołującym chorobę COVID -19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie uprzejmie prosi o załatwianie spraw dotyczących wodociągów i kanalizacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pisma, reklamacje itp. można wysyłać mailowo na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl lub zostawiać […]

Dofinansowanie na budowę infrastruktury wodno-ściekowej

           We wtorek, 3 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu: „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice – gmina Opoczno”. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Schreibera […]

Segreguj śmieci to dziś w modzie, w końcu trzeba pomóc przyrodzie

         Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i ich opiekunom jak bardzo istotny jest problem segregacji i zapobieganie powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej. Poprzez udział w konkursie pragniemy zachęcić wszystkich do zgłębienia zasad recyklingu. Chcemy pokazać, że […]