Dzienne Archiwa: 23 lipca 2021

1 posta

Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Opoczno.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001R Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków  bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do […]