Dzienne Archiwa: 16 lipca 2021

1 posta

Zmiana Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż w dniu 16.07.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszono zatwierdzoną taryfę Decyzją znak WA.RZT.70.140.2021/4 z dn. 21.06.2021 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy-Miasta Opoczno na okres […]